Zásady ochrany osobních údajů

Vážení uživatelé platformy Kapelista.com,

dovolte, abychom vás seznámili s nařízením EU o ochraně osobních údajů a zásadách jejich zpracování. Abychom vám mohli poskytovat služby vyplývající z funkcí webových stránek Kapelista.com, shromažďujeme o vás osobní údaje nezbytné pro provoz této služby.

Prohlašujeme, že zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou a zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu tzv. GDPR, které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

Abychom vám mohli poskytnout naše služby a abychom je mohli nadále zlepšovat, zpracováváme o vás následující nezbytné informace:

Uživatel

Uživatel je zájemce o zprostředkování služby muzikanta nebo hudebník, který chce získat více hraní. Pro správné zajištění poptávky hudby zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mail, kontaktní telefon, text přiložený k poptávce a také detailní informace o akci. Většinu z těchto údajů mohou vidět muzikanti v sekci Poptávky na hraní za účelem nabídnutí svých služeb poptávajícímu. Všechny tyto údaje slouží k úspěšnému získání hudebníka na vaši akci.

Hudebník/Poptávající hudbu

 • Zpracováváme informace, které nám poskytujete v souvislosti s používáním naší služby pro získání zakázky na hudební vystoupení
 • Zpracováváme jméno a příjmení, název vaší kapely, e-mail, telefon, webovou adresu, fotografie, videa. Jednotlivé položky si každý zaregistrovaný uživatel do profilu vkládá sám a dobrovolně.
 • Položky vyplněné v profilu jako název, fotografie, videa, krátký popisek s informacemi o hudebníkovi správce nevyžaduje a muzikant tímto krokem vyjadřuje uvést tyto informace pro vlastní propagaci. Zobrazování profilu může každý uživatel kdykoli zrušit, upravit nebo o jeho smazání požádat správce.
 • Pouze na základě vašeho souhlasu (muzikanta a poptávajícího) můžeme použít fotografie, videa nebo písemné reference na sociálních sítích souvisejících se službami stránek Kapelista.com za účelem propagace a to do doby, než udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • Váš e-mail nevyužíváme k žádným marketingovým účelům, ani ho neposkytujeme třetím stranám. Posíláme jen e-maily nutné pro provoz a zajištění naší služby na základě smlouvy potvrzené obchodními podmínkami. Dále jen e-maily informativního charakteru, kdy důvodně předpokládáme, že vás zprávy o chodu stránek a služby ze strany Kapelista.com mohou zajímat.
 • Webové stránky Kapelista.com umožňují zveřejňovat hodnocení, tzv. doporučení ze strany uživatelů a zveřejňovat je u profilů jednotlivých muzikantů. V doporučení je uvedeno název hodnotícího, datum zveřejnění a text. Po dobu zveřejnění hodnocení uchováváme e-mail hodnotícího subjektu, který může být pro případ kontroly kontaktován e-mailem. Text hodnocení spolu se jménem je zveřejněn po dobu existence profilu hodnoceného subjektu nebo do odvolání souhlasu se zveřejněním hodnocení.

Jaké další informace zpracováváme

 • Informace o vaší interakci s námi, například jakým způsobem byly využívány služby, způsob přihlášení, z jakého místa jste navštívili jednotlivé stránky a jak dlouho jste je používali, reakční časy, chyby stahování, způsob získání přístupu ke službám a ukončení jejich používání apod.
  Technické údaje používaných zařízení a nastavení, například IP adresa, nastavení prohlížeče, operační systém, platforma a cookies, jejichž ukládání můžete ukončit v nastavení prohlížeče.

Práva subjektu údajů

 • V souvislosti s ochranou osobních údajů a naším zpracováváním máte právo na informace a přístup k vašim osobním údajům, zejména jaké údaje o vás zpracováváme, jakým způsobem jsou zpracovávány, jak dlouho je budeme zpracovávat, komu je případně budeme sdělovat. Máte právo na jejich úpravu, smazání nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost.
 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • V případě pochybností o správnosti zpracování osobních údajů, máte právo obrátit se na správce.

Závěrečná ustanovení

 • Jako subjekt údajů (uživatel, muzikant, poptávající) prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ustanovení §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle tzv. GDPR.
 • Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 • Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení se zpracováním osobních údajů.
 • Správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Přihlásit

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.